07.05.2014. u hotelu Square Nine u Beogradu održana je promocija Aurinog novog proizvoda Dragan Vurdelja gel eyeliner-a