Uslovi korišćenja i prodaje

Na osnovu odredbe čl.13. i čl.27. Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS 62/2014) privredno društvo Aura d.o.o. Niš, svoje cenjene potrošače koji robu kupuju putem internet sajta www.aura.co.rs

O B A V E Š T A V A

- da se prodaja robe putem internet sajta www.aura.co.rs obavlja u okviru registrovane delatnosti privrednog društva Aura d.o.o., Niš, Vazduhoplovaca bb, mat.br. 07930801, PIB: 100619242, Tel.: +381 18 4584917, Fax: +381 18 4580296, www.aura.co.rs, adresa za za izjavljivanje reklamacije je: online@aura.co.rs.
- da se osnovna obeležja robe mogu naći na sajtu www.aura.co.rs;
- da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.aura.co.rs smatra prodajom na daljinu.
- da roba koja se prodaje putem internet sajta www.aura.co.rs poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u Deklaraciji;
- da se saobraznost robe ugovoru ISKLJUČIVO utvrđuje prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom;
- da je prodajna cena robe naznačena uz svaki artikal; Cene na portalu izražene su u dinarima (RSD) sa uračunatim porezom na dodatu vrednost (PDV). 
- da je usluga isporuke robe besplatna za porudžbine koje su veće od 1000 rsd.
- kupljenu robu isporučujemo u roku od 5 dana putem kurirske službe Daily Express, na način kako je to definisano ovde.
- da se mogućnost kupovine robe uz posebne cenovne pogodnosti i∕ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na internet sajtu www.aura.co.rs;
- da potrošač robu koju kupuje putem internet sajta www.aura.co.rs može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke, uplatnicom u pošti ili banci, kao i istaknutim platnim karticama u trenutku kupovine na sajtu;
- da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster POTVRDI preuzima obavezu plaćanja naručene robe; 
- da u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da artikal želi da zameni za drugi artikal, koji može biti veće, manje ili iste cenovne kategorije od predhodno poručenog, potrošač može zameniti artikal u roku od 14 dana na način kako je to definisano ovde.
- da u slučaju prijema robe potrošač isti ne želi da zadrži, ima pravo na odustanak ugovora i povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cene za predmetnu robu, u roku od 14 dana na način kako je to definisano ovde.
- da za robu koja je poručena putem ONLINE prodavnice potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na već korišćen proizvod, na način koji je definisan za robu kupljenu putem ONLINE prodavnice. Način i postupak izjavljivanja reklamacije možete pronaći ovde.

Na osnovu odredbe čl.13. i čl.27. Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS 62/2014) privredno društvo Aura d.o.o. Niš, svoje cenjene potrošače koji robu kupuju putem internet sajta www.aura.co.rs

O B A V E Š T A V A

- da se prodaja robe putem internet sajta www.aura.co.rs obavlja u okviru registrovane delatnosti privrednog društva Aura d.o.o., Niš, Vazduhoplovaca bb, mat.br. 07930801, PIB: 100619242, Tel.: +381 18 4584917, Fax: +381 18 4580296, www.aura.co.rs, adresa za za izjavljivanje reklamacije je: online@aura.co.rs.
- da se osnovna obeležja robe mogu naći na sajtu www.aura.co.rs;
- da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.aura.co.rs smatra prodajom na daljinu.
- da roba koja se prodaje putem internet sajta www.aura.co.rs poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u Deklaraciji;
- da se saobraznost robe ugovoru ISKLJUČIVO utvrđuje prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom;
- da je prodajna cena robe naznačena uz svaki artikal; Cene na portalu izražene su u dinarima (RSD) sa uračunatim porezom na dodatu vrednost (PDV). 
- da je usluga isporuke robe besplatna za porudžbine koje su veće od 1000 rsd.
- kupljenu robu isporučujemo u roku od 5 dana putem kurirske službe Daily Express, na način kako je to definisano ovde.
- da se mogućnost kupovine robe uz posebne cenovne pogodnosti i∕ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na internet sajtu www.aura.co.rs;
- da potrošač robu koju kupuje putem internet sajta www.aura.co.rs može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke, uplatnicom u pošti ili banci, kao i istaknutim platnim karticama u trenutku kupovine na sajtu;
- da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster POTVRDI preuzima obavezu plaćanja naručene robe; 
- da u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da artikal želi da zameni za drugi artikal, koji može biti veće, manje ili iste cenovne kategorije od predhodno poručenog, potrošač može zameniti artikal u roku od 14 dana na način kako je to definisano ovde.
- da u slučaju prijema robe potrošač isti ne želi da zadrži, ima pravo na odustanak ugovora i povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cene za predmetnu robu, u roku od 14 dana na način kako je to definisano ovde.
- da za robu koja je poručena putem ONLINE prodavnice potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na već korišćen proizvod, na način koji je definisan za robu kupljenu putem ONLINE prodavnice. Način i postupak izjavljivanja reklamacije možete pronaći ovde.

Posetite Aura.co.rs na portalu ShopMania